Nor1522A

Monitoring bouw- en sloopwerken


De Nor1522 meetkoffer werd specifiek ontwikkeld voor continu monitoring van bouw en sloop werkzaamheden conform het 2012 Bouwbesluiten de HRMI - 99.

Eigenschappen / mogelijkheden Nor1522A meetkoffer:

 • Volledige IEC61672 klasse 1geluidmeter en microfoon met typekeuring(ref. 21.21 / 06.02)
 • Klasse 1 microfoon beschermkit voorbuitenplaatsing meet microfoon
 • real-time alarmen bij overschrijding van de Norsonic bouwhinder alarmindex
 • statusberichten met predictie eindwaarde dag/avond/nacht periodeaudio geluidopnames bij overschrijding instelbaar geluidsniveau
 • dagelijks automatisch meetrapport via mail
 • aansluiting backup batterij voor voeding bij stroomuitval
 • alarmmodule SMS bij onderbreking voeding lichtnet
 • meteo informatie in dagelijks meetrapport
 • robuuste / afsluitbare meetkoffer
 • automatische start / herstart van zodra de voeding wordt aangesloten

Real-time alarmen:

 • Alarmberichten kunnen verstuurd worden naar meerdere personen.
 • Verschillende alarminstellingen voor de verschillende periodes van de dag (dag /avond / nacht)
 • Inhoud van alarmbericht geeft informatie over de gemeten geluidniveaus

Dagrapportage:

De Norsonic Nor1522 doet veel meer dan meten /registreren/ alarmeren.

De automatische dagrapportage die de klant elke dag om 7u ontvangt is een volledig afgewerkt meetrapport.

In de dagrapportage staat de LAeq van de dagperiode, avondperiode, nachtperiode en lawaaiduur van voorbije dag. Bovenop deze wettelijke geluiddrukniveau minimumeisen (LAeq berekeningen) staat in het meetrapport een beoordeling ("voldoet wel", "voldoet niet") en een opgave van het aantal LAmax “pieken” per periode.

Als bijlage kan de klant ook kiezen om een lijst met de verstuurde real-time alarmen en een lijst van de gemaakte audio opnames te ontvangen.

Nor1522 gebruikers moeten niet zelf een analyse & berekenen maken om te weten of de gemeten geluidsniveaus conform de opgelegde limieten zijn, in de automatische dagelijks dagrapportage staat dit alles reeds duidelijk en overzichtelijk opgegeven.

Downloads:

Brochure Nor1522A meetkoffer monitoring bouwlawaai