DYPS3

dynamische stijfheid

De DYPS3 laat toe de dynamische stijfheid van materialen te bepalen conform de EN 29052-1 en ISO 9052

De dynamische stijfheid geeft de elasticiteit van een isolatielaag weer, inclusief de daarin ingesloten lucht. Het DYPS 3-systeem werkt met de sinusvormige excitatie van het testmateriaal, gedefinieerd als referentiemethode in DIN EN 29052-1.
Een materiaalmonster van 200 x 200 mm wordt voor de meting op een vlakke grondplaat geplaatst. Op het materiaalmonster wordt een stalen plaat geplaatst (8 kg incl gewicht van de DYPS3 sensor). Deze opstelling wordt geëxciteerd met een vibrator, waarbij de uitgeoefende kracht constant moet zijn tussen 0,1 en 0,8 N. De excitatie vindt plaats met een sinus signaal met een variabele excitatiefrequentie. Met behulp van een versnellingsmeter wordt de resonantiefrequentie bepaald bij de laagst mogelijke excitatiekracht. De meetsoftware bestuurt het hele systeem, regelt de excitatiekracht en meet de resonantiefrequentie.
Met behulp van de rapportgenerator kunnen de vereiste protocollen worden geconfigureerd en kunnen aangepaste rapporten worden gemaakt.

DYPS3 samenstelling:
electrodynamic shaker, piezoelectric force and accelerometer transducer, steel plate for shakermounting, USB A/D-converter for data acquisition and control of the shaker, measuring software for Windows as well as Microsoft Office, notebook or PC.

Downloads:

Product data DYPS3 dynamic stiffness measurement system